Hiệu quả tiếp thị từ việc phát triển mẫu mã bao bì

Hiệu quả tiếp thị từ việc phát triển mẫu mã bao bì

Hiệu quả tiếp thị từ việc phát triển mẫu mã bao bì

Phoenix Olam Gentraco Lương thực Cần Thơ Vina Food 1 Tập Đoàn Lộc Trời Quế Lâm Sông Gianh
Website sản phẩm
Đối tác - khách hàng
Phoenix
Olam
Gentraco
Lương thực Cần Thơ
Vina Food 1
Tập Đoàn Lộc Trời
Quế Lâm
Sông Gianh

Sale 01: Ms. Hân

Sale 01: Ms. Hân

0914.002.599

sales03@glopaco.vn / hanglopaco@gmail.com

sales03.glopaco

Sale 02: Mr. Vang

Sale 02: Mr. Vang

0916.420.799

sales08.glopaco@gmail.com

sales04.glopaco

Sale 04: Ms. Hảo

Sale 04: Ms. Hảo

0916 618 028

sales07.glopaco@gmail.com

sales07.glopaco

Sale 05: Mr. Tùng

Sale 05: Mr. Tùng

0918.218.028

sales09.glopaco@gmail.com

sales09.glopaco

Sale 06: Ms. Yến

Sale 06: Ms. Yến

0908 636 601

sales01.glopaco@gmail.com

sales01.glopaco

Sale 07: Ms. Xuân

Sale 07: Ms. Xuân

0915 413 499

sales05.glopaco@gmail.com

sales05.glopaco

Sale XNK: Mr. Triều

Sale XNK: Mr. Triều

0919.077.992

buiminhtrieu@gmail.com

trieubm

Facebook chat
Gọi điện SMS Chỉ Đường